Penetrologger

Met elektronische datalogger & gps !

De indringingsweerstand is een maat ter bepaling van het draagvermogen en de doorwortelbaarheid van de bodem (van belang bij landbouwkundige, cultuur- en civieltechnische werkzaamheden). De indringingsweerstand is een mechanische eigenschap, die bij een gegeven textuur, afhankelijk is van veranderlijke parameters als vochtgehalte, dichtheid en de sterkte van de binding tussen minerale deeltjes.

Het meten van de indringingsweerstand van de bodem kan bij een groot aantal metingen het best geschieden met een elektronische penetrometer met datalogger, waarbij de meetgegevens direct opgeslagen en bewerkt kunnen worden in de datalogger.

Hiervoor heeft Eijkelkamp de penetrologger ontwikkeld: een elektronische penetrometer met ingebouwde datalogger voor opslag en bewerking van een groot aantal meetgegevens (1500 sonderingen).

De penetrologger is een veldwerkinstrument voor het meten van de indringingsweerstand van de bodem. De conus wordt op de sondeerstang  geschroefd, die met een snelkoppeling aan de krachtopnemer onder de penetrologger wordt bevestigd. De conus wordt vervolgens langzaam en  gelijkmatig de bodem in gedrukt. De op het bodemoppervlak liggende dieptereferentieplaat reflecteert de signalen uigezonden door de interne  ultrasone sensor. Hiermee wordt een nauwkeurige dieptemeting gedaan. De dieptereferentieplaat reflecteert tevens de signalen voor de controle van  de penetratiesnelheid. De gemeten indringingsweerstand en GPS coördinaten worden opgeslagen in de interne logger van de penetrologger. Al naar  gelang de toepassing en de te verwachten indringingsweerstand kunnen er verschillende conussen aan de sondeerstang bevestigd worden. Optioneel is een bodemvochtmeting met behulp van een externe bodemvochtsensor.

Toepassingen

  • De penetrologger kan worden toegepast in zowel de agrarische- als de civiel-technische sector;
  • Algemeen bodemkundig onderzoek;
  • Fundatietechniek;
  • Geschiktheidsbeoordelingen voor landbouwkundige doeleinden;
  • Onderzoek naar (te verwachten) groeiomstandigheden voor planten;
  • Opsporen van verdichte (mogelijk ondoorlaatbare) bodemlagen, bijv. een ploegzool;
  • Onderzoek naar slechte groeiomstandigheden van bijv. stads- en parkbomen;
  • Controle van kunstmatige verdichtingen;
  • Controle op berijdbaarheid en betreedbaarheid van gronden.
Excl. 21% btw
GRATIS levering
TOP kwaliteit